Om oss

Bakgrund

Förskolan Smultronet är en fristående förskola med kristen grund. Förskolan startade 1990 på initiativ av Stadionkyrkans församling (dåvarande Malmö Missionsförsamling) och har idag plats för 30 barn fördelade på tre avdelningar. 

Organisation

Förskolan leds av en styrelse där medlemmarna väljs av Stadionkyrkans församling som är huvudman för förskolan. I styrelsen ingår även förskolechefen samt en föräldrarepresentant.

 

Våra avdelningar

Förskolan har tre avdelningar. 

På Stjärnorna finns plats för 8 barn. Här går de yngsta barnen.

På Solen går mellanbarnen, och på Månen går de äldsta. Solen och Månen har plats för 10-12 barn. Varje avdelning har 2 ansvariga pedagoger.

Läs mer om vårt arbetssätt här.