Vårt arbetssätt

Vi arbetar utifrån Läroplanen för förskolan (lpfö) och följer Skollagen samt Malmö Stads regler och riktlinjer. På den här sidan kan du läsa vad som särskilt utmärker oss.

Trygghet

Vårt främsta mål är att alla på förskolan, barn som vuxna ska vara trygga. Detta tror vi är grunden till bra pedagogik. Vår kristna grund innebär bland annat att vi lägger stor vikt vid hur vi tar hand om varandra, oss själva och naturen. Vi vill skapa en miljö där varje barn får utrymme att växa och bli sig själva, och där både stora och små livsfrågor får plats.

Vi arbetar med små barngrupper på 8-12 barn. Det ger varje enskilt barn mer utrymme, skapar en gruppkänsla och ger pedagogerna möjlighet att anpassa dagens verksamhet efter barngruppens behov.

Trygga vuxna ger trygga barn, därför arbetar vi för en god stämning bland personalen och för en nära föräldrakontakt.   

 

Grön Flagg

Vi vill tillsammans med barnen arbeta för hälso- och miljömedvetenhet och har varje år sedan 2010 varit certifierade med Grön Flagg

 

Lek

Vi lägger stor vikt vid lekens betydelse för barnens utveckling. I leken får vi använda vår fantasi och kreativitet, samtidigt som vi tränar oss på att kompromissa, vänta på vår tur, känna empati och fundera ut hur vi fungerar tillsammans. Leken kan också vara ett sätt att bearbeta saker som händer runt omkring. 

 

Utevistelse

Vi är utomhus minst en gång om dagen. På vår stora gård kan barnen gå på upptäcktsfärd i skogen, köpa glass vid busken, åka rymdskepp i tallen, bygga vattenfall i sandlådan, köra motorcykel och mycket, mycket mer.

Kyrksamling

Varje fredag samlas vi i kyrkan för en stund av gemenskap och sång. De barn som vill får sedan stanna kvar en stund för samtal eller berättelser om hur vi kan ta hand om oss själva, varandra eller naturen. Ibland med utgångspunkt i en bibelberättelse. Kyrksamlingen blir också ett tillfälle för oss att uppmärksamma de kristna högtiderna som vi firar på förskolan.